Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti.
Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami - případně se o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat