Setkávání Travná z.s.

Setkávání Travná z. s. je otevřené ekumenické společenství, vycházející z tradice ČCE a spolupracující s místními sbory. Spolek navazuje na tradici mezinárodních setkání mládeže, která se už od roku 1968 konají ve vesnici Travná v Rychlebských horách.

Věříme, že vzdělávání, zdravé vztahy a křesťanská víra napomáhá budování zdravého charakteru. Budeme-li každý den žít v duchu křesťanských hodnot a morálky, přispějeme tak k nápravě vztahů v našich rodinách, pracovních nebo zájmových společenstvích, která utváříme, tak i v celé společnosti.

registrace: L 12905 vedená u Krajského soudu v Ostravě

www.travna.cz

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat