Sdružení Krajina

Sdružení Krajina je neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice. Sdružení Krajina vyvíjí činnost v několika hlavních směrech:

- Péče o krajinu - pozemkový spolek, kosení luk, vyřezávání náletů, výsadby stromů, budování tůní a péče o ně, obnova stružek, asanační managementy

- Ochrana živočichů a rostlin - se zaměřením zejména na ohrožené mokřadní druhy rostlin a živočichů a lesní mravence

- Biologické průzkumy a hodnocení

- Poradenství a informování veřejnosti

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat