Ruka pro život o.p.s.

Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v oblasti poskytování všemožné podpory fyzickým osobám s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, fyzickým osobám s chronickým duševním onemocněním, fyzickým osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách, fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci či s jiným sociálním handicapem, dále seniorům, dětem a mládeži (dále společně jen „potřebné osoby"), a to zejména v oblasti sociální, ekonomické, kulturní a vzdělanostní.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat