RUBIKON Centrum

Přes 20 let vytváříme programy ke snižování recidivy. Naší snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do života, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci.

Podpořit sociální stabilizaci a vstup na trh práce lidí s trestní minulostí se vyplácí nejen pro ně samotné, ale i pro celou společnost.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat