Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.

Posláním organizace je součinnost subjektů v regionu a propagace regionu.
Za cca 10 let se podařilo vybudovat síť lyžařských běžeckých tras na Šumavě, což je výsledkem spolupráce šumavských obcí, Správy Národního parku Šumava a dalších dotčených organizací.
RRAŠ a jeden z jejích zřizovatelů (Regionální sdružení Šumava) získali prostředky (z EU a krajských prostředků) na údržbu lyž. stop, na pořízení 3 rolb, pořízení a provoz 10 GPS (zřízení webu www.bilestopy.cz ).
Dále provozujeme www.bilastopa.cz, každoročně vydáváme mapky a administrujeme krajské příspěvky. V plánu je sjednocení značení lyž. tras v terénu a zajištění dotace z EU na realizaci.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat