Přátelé domova, z.s.

Spolek Přátelé domova spolupracuje s vedením Domova a podílí se na jeho koncepčních záměrech. Pomocí získaných financí pomáhá zvýšit kvalitu života klientů Domova. Každý rok plně financuje týdenní rekreaci pro klienty, podílí se platbě za canisterapii. Také nakupuje drobné vybavení, rehabilitační pomůcky a finančně podporuje osobní asistenci klientů.
Další oblastí činnosti je koordinace vzájemné pomoci mezi rodiči.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat