Oblastní charita Hradec Králové

Posláním Oblastní charity Hradec Králové /OCHHK/ je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání, a to v Hradci Králové a okolí.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat