Bonanza Vendolí, z. ú.

Bonanza Vendolí, z. ú. je nestátní nezisková organizace
pomáhající ohroženým dětem a jejich rodinám.

Svou činnost provozujeme prostřednictvím dvou registrovaných  sociálních služeb: 
nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež a sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi. 
Provozujeme tři nízkoprahové kluby a poskytujeme sociální služby pro rodiny s ohroženými dětmi.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat