o.s. Barry & spol.

Pořádání a podpora kulturních a společenských aktivit a programů v kolínském regionu. V rámci těchto aktivit je zahrnuta práce se sociálně ohroženými dětmi a mládeží, dětmi a mládeží s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, práce s tělesně a smyslově postiženými dětmi a mládeží. Snažíme se především o integraci těchto dětí do společnosti a o jejich snazší zapojení do běžného života.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat