Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je nestátní zdravotnické zařízení, které je výjimečné nejen svojí polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především historickou vazbou nemocnice a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jenž určuje duchovní rozměr a osobnější přístup v péči o nemocné. Nemocnice pečuje o pacienty nepřetržitě již 160 let, a v současné době je v České republice jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí.

Nemocnice poskytuje ambulantní a lůžkovou, základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči v řadě oborů včetně lékárenství a doplňkových služeb. A to všem pacientům bez rozdílu vyznání, politické či rasové příslušnosti. V nemocnici se nachází mimo standardní oddělení: interní, chirurgické, gastroenterologické, rehabilitační, anesteziologicko-resuscitační, radiodiagnostické, oddělení následné péče, také Dětské a dorostové detoxikační centrum a oddělení paliativy, které pečuje o pacienty v terminálním stádiu jejich života. Pacienti odcházející po propuštění do svého domova mohou využít Domácí zdravotní péče naší nemocnice.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat