Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je nestátní zdravotnické zařízení, které je výjimečné nejen svojí polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především historickou vazbou nemocnice a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jenž určuje duchovní rozměr a osobnější přístup v péči o nemocné. Nemocnice pečuje o pacienty nepřetržitě již 160 let, a v současné době je v České republice jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí.

Nemocnice poskytuje ambulantní a lůžkovou, základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči v řadě oborů včetně lékárenství a doplňkových služeb. A to všem pacientům bez rozdílu vyznání, politické či rasové příslušnosti. V nemocnici se nachází mimo standardní oddělení: interní, chirurgické, gastroenterologické, rehabilitační, anesteziologicko-resuscitační, radiodiagnostické, oddělení následné péče, také Dětské a dorostové detoxikační centrum a oddělení paliativy, které pečuje o pacienty v terminálním stádiu jejich života. Pacienti odcházející po propuštění do svého domova mohou využít Domácí zdravotní péče naší nemocnice.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat