Nadační fond Šance pro talent

Nadační fond Šance pro talent, je nezisková organizace, která vznikla z potřeby pomáhat dětem, které své nadání nemohou rozvíjet z různých důvodů. Tím hlavním důvodem je především nepříznivá finanční situace rodiny, což je hlavní překážkou v rozvoji nadání dítěte. Proto se jim snažíme podat pomocnou ruku a poskytnout rodině / dítěti příspěvek na různé mimoškolní aktivity, které jsou v dnešní době poměrně drahé. Výsledkem je, že dítě může navštěvovat různé kroužky, ZUŠ, vzdělávat se, osobnostně růst a získat tak potřebné znalosti a dovednosti, které může zúročit např. na střední škole, vysoké škole a stát se samostatnou a svébytnou osobností, a to je náš cíl.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat