Nadační fond Modrý hroch

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu.

Nadační fond Modrý hroch pomáhá konkrétním dětem po těžkých úrazech a s těžkým fyzickým handicapem. Stará se o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit.

Cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových nadstandardních přístrojů, lůžek také vybavení pro volný čas. Další prostředky věnuje nadační fond do prevence dětských úrazů. Jedním z nejdůležitějších cílů je také podpora jednotlivých dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života. Svou pomoc rozšiřuje Modrý hroch také do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky.

 

Více info na www.modryhroch.cz

 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat