Nadační fond Mathilda

Posláním Nadačního fondu Mathilda je vyhledávání a podpora smysluplných projektů, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením.
Mathilda se programově zaměřuje na podporu projektů, které výrazně napomáhají zlepšení kvality života nevidomých a slabozrakých. Hlavně na projekty, které se týkají vzdělávání takto postižených osob nebo navazují na stávající sociální služby, případně je rozvíjejí a v konečném důsledku výrazně pomáhají v pracovním uplatnění a integraci do běžné společnosti.
Jedná se zejména o projekty, které nedosahují na úplné financování ze strany státu.
Mathilda činí veškerá potřebná opatření, včetně získávání prostředků, pro realizaci uvedených cílů.
Dlouhodobě budou podporovány projekty, které se přímo dotýkají péče a podpory zrakově postižených, konkrétně to jsou tyto projekty:

Podpora chovu štěňat
Výcvik vodicích psů
Sociální rehabilitace nevidomých
Centrum pomoci Mathilda
Digitální knihovna pro zrakově postižené - DKZP
Podpora zrakově postižených hudebníků

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat