Nadační fond Legie 100

Posláním Nadačního fondu Legie 100 je podpora pietních, kulturních a osvětových projektů a dokumentační, vzdělávací, ediční a archivační činnost související s historií Československa se zaměřením na národněosvobozenecké hnutí, válečné konflikty a historii vojenství, činnost legií a odbojové aktivity, zejména s ohledem na výročí 100 let založení samostatného Československa.
Připomenutí zásadních historických zásluh legionářů a odbojářů.
Podpora idejí demokratické společnosti vycházející z tradic Československé republiky a jejích duchovních hodnot.
Získávání prostředků na splnění účelů nadačního fondu převážně za trvání projektu LEGIE 100 u příležitosti oslav 100. výročí založení samostatného Československa.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat