Nadační fond J&T

Posláním Nadačního fondu J&T je podpora aktivit právnických a fyzických osob sledujících obecně prospěšné cíle, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru. Podpora nemocným, fyzicky a mentálně postiženým dětem a dospělým, sociálně slabým rodinám s dětmi, ohroženým dětem za účelem prohloubení všestranné péče o ně. Podpora zvířecích útulků.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat