Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

Nadace ADRA podporuje projekty v České republice i ve světě zaměřené na:

a) Zvýšení úrovně života a zdraví lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a potřebují pomoc. Podporuje děti i dospělé, jednotlivce i rodiny - handicapované, nemocné, v sociální tísni; lidi, kteří se vlivem např. požáru, autonehody aj. dostali do kritických problémů, jež nemohou zvládnout vlastními silami.
b) Osvětovou činnost, výchovu a vzdělávání k sociálnímu cítění a ke zvyšování úrovně občanské zodpovědnosti a vzájemného soužití.
c) Rozvoj dobrovolnictví.
d) Podporu pomoci lidem při řešení krizových situací v důsledku živelních katastrof, rasových, náboženských nebo politických problémů bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost, věk, pohlaví nebo jiné rozdíly.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat