Nadace ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

Nadace ADRA podporuje projekty v České republice i ve světě zaměřené na:

a) Zvýšení úrovně života a zdraví lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a potřebují pomoc. Podporuje děti i dospělé, jednotlivce i rodiny - handicapované, nemocné, v sociální tísni; lidi, kteří se vlivem např. požáru, autonehody aj. dostali do kritických problémů, jež nemohou zvládnout vlastními silami.
b) Osvětovou činnost, výchovu a vzdělávání k sociálnímu cítění a ke zvyšování úrovně občanské zodpovědnosti a vzájemného soužití.
c) Rozvoj dobrovolnictví.
d) Podporu pomoci lidem při řešení krizových situací v důsledku živelních katastrof, rasových, náboženských nebo politických problémů bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost, věk, pohlaví nebo jiné rozdíly.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat