Modrý klíč, o.p.s.

Posláním organizace je podpora dětí i dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením v rozvíjení jejich schopností, dovedností a samostatnosti při začleňování do společnosti.
Organizace poskytuje registrované sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací služby pro výše uvedenou cílovou skupinu. V projektu je také řešeno vzdělávání na úrovni základní školy speciální a mateřské školy speciální a pracovní uplatnění pro pozice chráněných pracovních míst.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat