Matice Svatohorská

Sdružuje přátele a dobrodince Svaté Hory. Pečuje o kulturní rozkvět a duchovní a materiální zázemí této národní kulturní památky. Přispívá k vytváření příznivých podmínek pro příchozí turisty a poutníky (opravy, údržba areálu, vzdělávací a kulturní akce). Navazuje na tradici Matice Svatohorské založené v období 1. republiky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat