Klub dvojčat a vícerčat o.p.s.

Klub dvojčat a vícerčat, o.p.s. (KDaV) vznikl v prosinci 2013 transformací občanského sdružení Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, kterou založili zástupci Klubů dvojčat v roce 2003 s cílem rozšiřovat informace a prosazovala specifické potřeby rodin s dvojčaty a vícerčaty. Zakladatelé a současní zástupci organizace se vrátili k původnímu názvu – Klub dvojčat a vícerčat, který si za dobu své existence vydobyl v odborných kruzích i mezi veřejností již stabilní jméno a více odpovídá současné potřebě. V roce 2009 se podařilo navázat a od té doby úspěšně rozvíjet spolupráci s mezinárodními organizacemi ICOMBO (Mezinárodní rada organizací na podporu vícečetných porodů) i ISTS (Mezinárodní společnost pro studium dvojčat). KDaV přeložil a elektronicky distribuuje Deklaraci práv a potřeb dvojčat (vydanou COMBO v roce 1980, upravenou a aktualizovanou na kongresu ICOMBO v roce 2010 a 2020). V letech 2013 a 2014 KDaV poskytoval aktivně pomoc rodině s prvními českými paterčaty a to jak formou poradenství, podpory, tak formou materiální pomoci (organizace sbírek potřeb pro paterčata, založení veřejné sbírky na pomoc paterčatům, atd.) i zajištěním terénních a sociálních pracovnic do rodiny. V letech 2018 -2020 jsme intenzivně pomáhali (finančně ze sbírkového konta, materiálně, poskytovali jsme terénní pracovnici, i odborné poradenství - koordinovali jsme pomoc se středočeským krajem a městem Hostivice). Od roku 2014 poskytujeme pomoc a poradenství i dalším rodinám s vícerčaty, které potřebují zvýšenou podporu - informování rodin na co vše mají nárok, zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb, pomoc se získáváním sponzorů a řešily se konkrétní okamžité problémy některých rodin. V uplynulých letech jsme uspořádali tři dvoudenní mezinárodní konference "Život s dvojčaty" a mnoho odborně zaměřených seminářů a přednášek v Praze, průběžně poskytuje KDaV odborné poradenství a besedy přímo v jednotlivých Klubech dvojčat po celé republice (průměrně 24 výjezdů do regionů ročně). Současně probíhá osobní, internetové a telefonické poradenství, které vede Mgr. Vítková Rulíková, ředitelka o.p.s..a je zaměřeno mimo jiné i na pomoc rodinám s vícerčaty v krizi. Vyvrcholením našich mezinárodních aktivit je účast zástupců KDaV na Světovém kongresu ICOMBO a ISTS, kterého jsme se poprvé zúčastnili v roce 2012, v letech 2014 a 2017 již měli naši zástupci na kongresech své přednášky ve dvou odborných sekcích. Poslední Světový kongres byl díky pandemii Covid-19 odložen a bude se on-line konat v listopadu 2021. I zde zástupci Klubu dvojčat vystoupí se svými zkušenostmi s práce s vícerčaty v ČR. Organizací zabývajících se podporou rodin je celá řada. Pro pomoc rodinám s dvojčaty a vícerčaty fungují jen tři organizace, jejichž zaměření je odlišné a vzájemně si nekonkurují: Centrum pomoci rodinám s vícerčaty v Praze 5 ( poskytování volnočasových aktivit), organizování burzy), Klub dvojčat a vícerčat – Morava (přednášky pro těhotné a poradenství na Moravě) a Klub dvojčat a vícerčat o.p.s. (práce s potřebnými rodinami, poskytování odborného poradenství - laktační, sociální, pedagogické a psychologické, metodická a odborná podpora svépomocným skupinám Klubů dvojčat půdobícím po republice, vydávání odborných brožur...) Problematice vícerčat se věnujeme již více než 26 let a jeho ředitelka je považována za významnou autoritu v oblasti dvojčat).

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat