Katherine z.s.

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v Čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a) metodické a materiální podpory jednotlivých základních škol, středních škol; zmíněná podpora se týká jak žáků, studentů, tak pedagogů, b) vydávání (výroby) a distribuce publikací, brožur, letáků, multimediálních prostředků, edukačních videí a dalších materiálů, c) pořádaných vzdělávacích akcí zkušenými lektory přímo na školách, d) poradenské a konzultační činnosti, e) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni v oblasti vzdělávání, f) sociální činnost zaměřená na samoživitelky a jejich děti nebo na matky s dětmi v tíživé situaci g) zajišťování výhod, slev a služeb zdarma pro samoživitelky a matky s dětmi

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat