Posláním organizace je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením návrat z ústavů zpět do společnosti s důrazem na ochranu jejich práv a normalizaci jejich života. Naším cílem je prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb a dále přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání. Nabízíme a realizujeme vzdělávací programy pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a management podle potřeb, na klíč. Realizujeme rovněž procesní audity a audity kvality poskytovaných sociálních služeb. Od roku 2012 provozujeme rovněž Dobrovolnické centrum Instand v Karlových Varech, se zaměřením na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením a seniory.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat