In IUSTITIA, o.p.s.

Posláním In IUSTITIA je zajištění sociálních služeb, právních informací a zastupování osobám dotčeným násilím z nenávisti a prevence násilí z nenávisti a projevů nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře.

In IUSTITIA se jako první a jediná organizace v ČR věnuje problematice násilí z nenávisti komplexně. Poskytujeme právní a sociální poradenství osobám vystaveným násilí z nenávisti, a to nejen ve třech kamenných poradnách, ale také formou terénní pomoci. Na základě akreditace MŠMT a MPSV ČR vzděláváme Policii ČR, sociální pracovníky a pracovnice, metodiky a metodičky prevence násilí ad.
Naším patronem je ekonom Tomáš Sedláček.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat