HUMANITAS AFRIKA

Organizace vznikla v roce 2000 s cílem přispět k šíření vzájemné tolerance a porozumění mezi Čechy a Afričany a ke zlepšení informovanosti o Africe, Afričanech a jejich kultuře v české společnosti. V roce 2005 organizace ve svém sídle založila Africké informační centrum (AIC), které široké veřejnosti nabízí služby africké knihovny a celou řadu kulturních a vzdělávacích aktivit. Centrum je místem setkávání a pomáhá Afričanům žijícím v České republice při integraci do české společnosti a udržování vlastní identity a kultury. Další oblastí, ve které se organizace angažuje, je podpora vzdělání a rozvoje v Africe. Projekt Patronství školáků (od roku 2002 v Ghaně, od roku 2006 v Keni ) umožňuje dětem v chudých komunitách získat vzdělání. Navazující Stipendijní program zprostředkovává finanční pomoc pro vzdělávání středoškoláků. Dále organizace provozuje učňovskou krejčovskou dílnu a podporujeme tak vzdělání a zaměstnanost dívek a žen v Ghaně.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat