Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.

Posláním našeho mobilního hospice je umožnit rodině pečovat o těžce nemocného nebo umírajícího člověka v jeho přirozeném domácím prostředí. Rodinu především doprovázíme - a to nejen v odborné zdravotní péči, bez které by umírající nemohl být doma, ale i v oblasti sociální a duchovní - vše v souladu s přáním a možnostmi každé rodiny individuálně. Naše organizace nabízí základní i odborné sociální poradenství a v rámci něho také půjčovnu kompenzačních pomůcek pro širokou veřejnost.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat