Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Hospic sv. Štěpána je specializované nestátní zdravotnické zařízení poskytující již 14 let pacientům a jejich rodinám paliativní léčbu a péči v terminální fázích nevyléčitelného onemocnění. Cílem je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to buď v domácím prostředí, nebo v lůžkovém zařízení. Hospic proto také provozuje poradnu s půjčovnu pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Od ledna 2014 hospic poskytuje novou službu - paliativní a hospicovou péči v domácím prostředí.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat