Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Hospic sv. Štěpána je zdravotnické zařízení poskytující již 20 let pacientům a jejich rodinám paliativní léčbu a péči v terminální fázích nevyléčitelného onemocnění. Cílem je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to buď v domácím prostředí, nebo v lůžkovém zařízení. Hospic proto také provozuje poradnu s půjčovnu pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Od ledna 2014 hospic poskytuje domácí hospicovou péči.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat