Dům tří přání, z.ú.

Dům tří přání, z.ú. je nestátní nezisková organizace poskytující všestrannou pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. Primárním cílem organizace je minimalizovat umístění dětí do ústavní výchovy a snížit počet dětí žijících v nevyhovujících až ohrožujících podmínkách. Nástrojem k dosažení tohoto cíle je rychlá a efektivní pomoc ohrožené rodině (intenzivní práce nejenom s dítětem, ale také s jeho rodiči, resp. s jeho nejbližším okolím, snahou je ohrožené dítě navrátit do ošetřeného bezpečnějšího prostředí).

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat