Diecézní charita ostravsko - opavská

Diecézní charita ostravsko-opavská (DCHOO) je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou. DCHOO je samostatnou součástí Charity Česká republika. Územím jejího působení je ostravsko-opavská diecéze (oblast Moravskoslezského kraje a Jesenicka).

Posláním Diecézní charity ostravsko-opavské je v souladu s jejími stanovami pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní, nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost, naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu, svědčit o rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivce. Více informací na www.dchoo.charita.cz.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat