Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Pomáháme kvalitními sociálními službami tam, kde na to člověk sám nestačí. Naše pomoc má mnoho tváří. Diakonie Západ se zaměřuje na služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, pomáhá lidem v nesnázích či krizi, mladým na cestě k dospělosti, pečuje o seniory i pěstounské rodiny. Nabízí preventivní programy pro školy a veřejnost. Prostřednictvím dceřiné společnosti Možnosti tu jsou o.p.s. zaměstnává osoby s tělesným nebo mentálním znevýhodněním a sociálně podniká. Diakonie Západ už více než 20 let působí v regionu Plzeňského kraje, má 15 druhů služeb a ročně se stará o cca 3 000 klientů.

Sbírky organizace

Organizace nemá žádné aktivní sbírky.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat