Dia Help, o.s.

Posláním organizace je:
- Všeobecná pomoc pacientům trpícím DM I. a II. stupně a jejich rodinám.
- Zprostředkování kvalitní odborné lékařské pomoci.
- Zkvalitňování lékařské péče v regionech ČR.
- Organizace odborných seminářů ke vztahu k DM.
- Prosazovat zkvalitnění sociální a ekonomické péče pro pacienty s diabetem.
- Spolupracovat se sdruženími pečujícími o stejně postižené pacienty.
- Spolupracovat s farmaceutickými a vědeckými ústavy.
- Přispívat na zdravotní pomůcky.
- Poskytovat informace a přispět tak k vyšší informovanosti o DM.
- Vydávat publikace o DM pro členy spolku i pro širokou veřejnost.
- Podpora vlastních členů.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat