Dětské krizové centrum, z.ú.

působí jako nestátní nezisková organizace zaměřená na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných (syn CAN = Child Abuse and Neglect), dětí ohrožených na zdravém vývoji rizikovými faktory v prostředí a dále na problematiku dětí nacházejících se v závažných životních situacích či dětí traumatizovaných. Působnost Dětského krizového centra je celorepubliková. Služby Dětského krizového centra jsou uživatelům poskytovány bezplatně.

Prvotním cílem DKC, z. ú. je naplňování potřeb, ochrana práv a oprávněných zájmů ohrožených dětí, úprava a stabilizace podmínek, v nichž dítě vyrůstá, a to prostřednictvím přímé odborné práce s dítětem a prostřednictvím odborné práce s rodinným či jiným sociálním systémem.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat