ČSOP Ekologická servisní organizace

Ekologická servisní organizace zajišťuje servis pro neregistrované environmentalní projekty a platformy. V současné době se jedná o projekty Koalice proti palmovému oleji (www.stoppalmovemuoleji.cz) a Pražská pastvina (www.prazskapastvina.cz). Pomáhá v péči o krajinu a památky prostřednictvím údržby maloplošných chráněných území a ekologicky významných nechráněných území, přispívá k ochraně biodiverzity a podporuje přírodovědné​ průzkumy. V rámci ochrany životního prostředí se zabývá problematikou zemědělství a uvědomělou spotřebou. Realizuje rovněž environmentální výchovu - pořádá kurzy, školení a semináře v oblasti EVVO a veřejně přístupné osvětové akce a kampaně s mezinárodním přesahem.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat