Charita Opava

Cílem Charity Opava je poskytovat profesionální služby lidem v nepříznivé životní situaci a zaměstnávání osob znevýhodněných na běžném trhu práce. Naše poslání provádíme v duchu křesťanské lásky a s ohledem na jedinečnost a důstojnost každého člověka.

LIDSKOST

Chceme být vnímáni jako organizace se silným morálním kreditem, otevřenou náručí, profesionálními zaměstnanci a kvalitním úřadem.     

POMOCNÁ RUKA

Jsme oporou lidem, kteří se dostali do nesnází, podporou těch, kteří nesplňují očekávané standardy, opatrovníkem nemocných, útočištěm hendikepovaných.

VSTŘÍCNOST. STABILITA.

Usilujeme o to umožnit našim zaměstnancům dělat smysluplnou práci, podpořit je v jejich profesním růstu, nabídnout jim odpovídající - lidské i materiální - zázemí.

PODPORA

Přejeme si mít širokou základnu dobrovolníků, s jejichž přispěním budeme umět posunout své dobrodiní a konání tam, kam svépomocí neumíme dosáhnout.

PROSPERUJÍCÍ ORGANIZACE

Chceme se ucházet o zájem a podporu lidí okolo sebe a být pro ně stabilní a důvěryhodný partner s jasnou a kvalitně organizovanou činností a průhledným finančním tokem. Zachováváme vícezdrojové financování a zároveň máme snahu posilovat svůj vlastní finanční potenciál.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat