Cesta domů, z.ú.

Cesta domů je zapsaným ústavem, které se již od roku 2001 zabývá komplexní pomocí lidem na konci života a jejich rodinám. Cílem organizace je zlepšit v České republice podmínky péče o umírající, jejichž poslední chvíle jsou často doprovázeny utrpením, osamělostí a ztrátou lidské důstojnosti. O dosažení tohoto cíle dlouhodobě usilujeme jak prostřednictvím poskytování nepřetržité přímé pomoci umírajícím, kterou zajišťuje multidisciplinární tým domácího hospice složený z lékařů, zdravotních a sociálních pracovníků, psychoterapeuta a dobrovolníků, tak snahou o zlepšení postoje společnosti ve vztahu k lidem na konci života skrze edukační a osvětové aktivity.

Kromě služeb domácího hospice poskytovaných 24 hodin denně 7 dní v týdnu, poskytujeme odlehčovací služby; odborné poradenství pro celou ČR; provozujeme portál www.umirani.cz; provozujeme veřejnou knihovnu specializovanou na paliativní péči; vydáváme knihy, brožury a informační materiály; podílíme se na jednáních o změně systému paliativní péče v ČR.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat