České Švýcarsko, o. p. s.

Posláním obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko je šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko.
Mezi základní cíle organizace patří posílit environmentální rozvoj regionu založený na ochraně přírodních a kulturních hodnot, posílit ekonomický rozvoj regionu založený na šetrné turistice a pozitivní prezentaci a posílit sociální rozvoj regionu založený na znalostech a vzdělání.
Společnost realizuje tyto hlavní programové větve:
ochrana přírodních a kulturních hodnot, odpora šetrného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, tvorba a realizace regionálních projektů, propagace a informačně-publikační aktivity a vzdělávání a osvěta.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat