Bílý klíč porozumění, z.s.

BKP vznikl ze snahy občanů zlepšit životní podmínky nevidomých a slabozrakých spoluobčanů. Cílem je usnadňovat život nevidomých a těžce zrakově postižených osob a prostřednictvím sbírek, sponzorských darů a dotací umožnit zrakově postiženým občanům vybavení kluboven (2) a účast na spolkovém životě, dalším vzdělání, možnost účasti na rekondičních pobytech apod.

Sbírka je zřízena za účelem získání finančních prostředků na sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením, na rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek, poradenství a informační servis, vydávání tematicky zaměřených bulletinů, na osvětové aktivity.  

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat