Bez mámy, z.s.

V Tanzanii žije 3,1 milionu sirotků, což je téměř tak velká skupina jako třetina obyvatelstva v České republice. Většina těchto dětí přichází o své rodiče kvůli AIDS a jiných onemocnění jako je malárie nebo infekční choroby. Státní podpora těmto dětem je malá, stát nezřizuje sirotčince. Deklaruje sirotkům sice bezplatné vzdělání a zdravotní péči, otázkou však zůstává, kdo bude dětem platit uniformu, a nebo, jak se ke zdravotní péči dopraví. Starost o dítě automaticky připadne příbuzným, avšak mnohdy se jedná o velmi vzdálenou přízeň. Děti přežívají ve velmi nuzných materiálních a mnohdy i duševních podmínkách. Nejsou motivovány k individuálnímu růstu a občas jim nebývá umožňováno navštěvovat ani školu. Úroveň tanzanských státních škol není sice nikterak valná, avšak stále by mělo platit, že dítě má být přes den ve škole, ne na poli.
Bez mámy, z.s. působí na jihu Tanzánie od roku 2006. Hlavním posláním je pomoc a podpora dětem, zvláště sirotkům, kterým zajišťujeme domov, stravu, ošacení a potřebné vzdělání zejména prostřednictvím projektů Centrum pro sirotky Mahango, Adopce sirotků a projekt Škola škole. 

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat