ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Nabízíme pomoc rodinám pečujícím o děti, mládež a dospělé osoby s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, formou denní komplexní koordinované péče v duchu ucelené rehabilitace.
Tato péče je zajištěna prostřednictvím:
- Střediska sociálních služeb
- Nestátního zdravotnického zařízení
- Škol a školských zařízení

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat