Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha (dále jen Charita Praha) poskytuje pomoc v nouzi těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti, zejména pak rodičům (matkám) s dětmi v tísni, lidem se zdravotním postižením, seniorům, lidem bez domova a mládeži z dětských domovů. Významnou činností Charity Praha je také zahraniční rozvojová spolupráce. V oblasti vzdělávání, zdravotní péče a prevence, zemědělství, komunitního rozvoje a sociální práce jsou podporovány nejchudší děti, rodiny a celé komunity k dosažení soběstačnosti s trvale vyšší životní úrovní.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat