Amalthea z.s.

Amalthea vznikla v roce 2003. Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina - vlastní, adoptivní nebo pěstounská.

Naším hlavním cílem je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče.

Amalthea je pověřena k výkonu sociálně‑právní ochrany dětí a je registrovaným poskytovatelem sociálně‑aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Sociální pracovníci poskytují rodinám služby v celém Pardubickém kraji. Amalthea dále poskytuje vzdělávání, informace a šíří osvětu v systému péče o ohrožené děti, zavádí inovativní služby do praxe a podporuje organizace, které se danou obla

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat