Alsa, z.s.

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o amyotrofickou laterální sklerózu, ALS. Našim prvořadým cílem je pomoc pacientům s ALS - poradenstvím, konzultací vhodných terapií, pomoci s vyřizováním pomůcek a příspěvků a dalšími. Život s ALS není jednoduchý a komplexní péče o pacienta s ALS je v ČR stále v plenkách. Všechno to pídění se po informacích, výzkumu, věrohodnosti terapií... Víme, jaké to je a vyvíjíme spoustu aktivit, aby se situace postupne měnila. Chceme, aby lidé s ALS věděli, ze navzdory nesnadné životní situaci kterou onemocnění ALS přináší, na to vsechno nejsou sami, že je má kdo vyslechnout a poradit.

Kromě zázemí pro pacienty spolek ALSA sdružuje odborníky - lékaře a zdravotní personál s dlouholetými zkušenostmi s ALS . Našim cílem je rozšiřovat tyto zkušenosti a předávát je dál. Nas tým má bohaté zkušenosti z oblasti fyzioterapie, logopedie - komunikace a komunikačních pomůcek, poruch polykání, umělé plicní ventilace, zajištění výživy a dalšími, vše se zaměřením na unikátní potřeby lidí s ALS. Jedním z probíhajících projektů je edukace a osvěta zdravotnického personálu nemocnic a hospicových zařízení tak, aby odborné instituce byly schopny poskytovat pacientům plnohodnotnou odbornou péči.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat