ADRA o.p.s.

ADRA, o. p. s. Česká republika organizuje a uskutečňuje pomoc lidem v ohrožení života a majetku, který je způsobeno přírodními katastrofami nebo válečnými konflikty. Svými aktivitami rovněž podporuje rozvoj společnosti v oblasti sociální vzdělávací a osvětové při respektu základních lidských práv a svobod doma i ve světě.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat