15. Přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně

15. Přední hlídka Royal Rangers je nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je práce s dětmi a pomoc potřebným lidem. Středisko Víteček je naším zařízením, ve kterém se věnujeme pomoci dětem a dospělým lidem s postižením, chronickým onemocněním a seniorům. Provozujeme denní stacionář, sociálně terapeutické dílny, osobní asistenci a speciální školu. Ročně naše aktivity pomohou cca 100 lidem. Působíme ve venkovském regionu, kde se znevýhodněným lidem a jejich rodinám hledá pomoc velmi těžko.

Přihlášení

Zaregistrovat

Registrace

Registrace uživatele

Kolik darovat