Daruj Správně

Život dětem

http://www.zivotdetem.cz
Hlavním cílem projektu je pomoc vážně nemocným dětem a dospělým v domácí péči svých rodičů.
Získání finančních prostředků na podporu rodin s handicapovanými dětmi, na podporu zařízení, která se starají o nemocné děti, na podporu dětských oddělení nemocnic v České republice i dětských domovů, na podporu vzdělání.

Poslání organizace

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc vážně nemocným dětem i starším, kteří jsou odkázáni na pomoc ostatních, pomoc zařízením, která se starají o nemocné, handicapované a opuštěné děti, podpora vzdělání.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ZIVOTDETEM 30 nebo
DMS ZIVOTDETEM 60 nebo
DMS ZIVOTDETEM 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV ZIVOTDETEM 30 nebo
DMS TRV ZIVOTDETEM 60 nebo
DMS TRV ZIVOTDETEM 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.