Daruj Správně

Pro neziskovky


Zaregistrovat se   Přihlásit se  

Vítejte na portálu Darujspravne.cz.
V tuto chvíli nabízí portál možnost registrace neziskovým organizacím, které mají povolenou veřejnou sbírku a za sebou více jak 1 rok existence.

Co přináší zapojení na Darujspravne.cz neziskovce?

  • Zapojením získáváte přístup k novým individuálním dárcům.
  • Získání větší důvěry mezi NNO a dárci.
  • Prověření Fórem dárců o transparentnosti a „zdraví“ organizace, což ulehčí komunikaci s dalšími firemními i individuálními dárci.
  • Publicitu a zviditelnění organizace i mimo region působení – projekt je medializován Fórem dárců.
  • ZDARMA nové platební (dárcovské) metody – více informací zde.
  • Možnost využívat značku Darujspravne.cz a platební metody i na svém webu a kdekoliv jinde.

Jak na registraci do Darujspravne.cz

Registrace probíhá ve třech krocích. Na vyplnění registrace počítejte s potřebným časem zhruba 60 min.

Každá organizace odpovídá za správnost poskytnutých údajů, a to včetně požadovaných příloh.

Vámi poskytnuté informace slouží k vyhodnocení „zdraví“ organizace, její spolehlivosti a důvěryhodnosti.

Kdo se může do Darujspravne.cz zapojit?

  • Veřejně prospěšné NNO s právní formou: spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidované církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.
  • NNO s veřejně přístupnou výroční zprávou a finanční zprávou za poslední rok.
  • NNO musí mít ke svému projektu zřízenou veřejnou sbírku, a to po dobu trvání projektu, který je na Darujspravne.cz zveřejněn.