Daruj Správně

Pomoc rodinám s dětmi v nouzi

http://www.pardubice.charita.cz
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi z oblasti Pardubicka, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.
Nabídkou odborných sociálních služeb směřujeme ke stabilizaci rodinné situace uživatelů a napomáháme tím k setrvávání dítěte ve své původní rodině.
Služby jsou posktovány terénní formou. Snažíme se podporovat přirozenou kompetenci rodičů při péči o jejich děti.

Pokud se chcete dozvědět více informací o našich službách, navštivte webovou stránku http://pardubice.charita.cz/sluzby-pro-rodiny-s-detmi.

 

Poslání organizace

Posláním organizace je pomáhat lidem v hmotné, sociální, zdravotní, duševní a duchovní nouzi.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS POMOCRODINAM 30 nebo
DMS POMOCRODINAM 60 nebo
DMS POMOCRODINAM 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV POMOCRODINAM 30 nebo
DMS TRV POMOCRODINAM 60 nebo
DMS TRV POMOCRODINAM 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.