Daruj Správně

Pomoc pro Parent Project - Pomoc dětem se svalovou dystrofií DMD/BMD

http://www.parentproject.cz

Posláním pacientské rodičovské organizace Parent Project je podpora výzkumu a budoucí léčby svalových (muskulárních) dystrofií DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života a podpora integrace svých pacientů.

• Přispívá na rehabilitační, kompenzační a zdravotní pomůcky, osobní asistenci
• Pořádá ozdravné pobyty a pravidelná setkávání rodin s postiženými dětmi
• Pořádá odborné školení a semináře pro rodiče postižených dětí a lékaře
• Pro své členy, laickou i odbornou lékařskou veřejnost překládá a vydává informační materiály a odborné publikace s poznatky o nemoci DMD/BMD
• Zajišťuje spojení a sdílení poznatků s výzkumnými centry ve světě a podobnými organizacemi
• Podporuje vytvoření center komplexní péče v ČR
• Podporuje nadějné projekty výzkumu získání účinného léku a projekty klinického testování

Díky Vaší podpoře můžeme nadále plnit své poslání.
Děkujeme, že jste vstoupili do života našich dětí.

Poslání organizace

Parent Project (Projekt rodičů) je sdružení rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily se svalovou (muskulární) dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD). Svalové dystrofie jsou genetická onemocnění, která se projevují jako postupné ochabování svalstva. Průběh jednotlivých forem dystrofií je různý. Nejčastější a nejkrutější formou je Duchennova svalová dystrofie (DMD).

Posláním naší rodičovské organizace Parent Project je podpora výzkumu a budoucí léčby svalových dystrofií DMD/BMD, zlepšení základní péče a kvality života a podpora integrace.

Parent Project byl založen v USA roku 1994.
Naše organizace působí v ČR od roku 2001.
Více na www.parentproject.cz

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS SVAL 30 nebo
DMS SVAL 60 nebo
DMS SVAL 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV SVAL 30 nebo
DMS TRV SVAL 60 nebo
DMS TRV SVAL 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.