Daruj Správně

Pomoc dětem a jejich rodinám společně najít cestu z krizové situace

http://www.dumtriprani.cz
Projekt je zaměřen na odbornou pomoc dětem, které jsou ohroženy vztahovými a výchovnými problémy v rodině, dětem hospitalizovaným rodičů, rodičů s psychiatrickým onemocněním či závislostí na návykových látkách. Pomoc je určena i dětem s výchovnými problémy a poruchami chování, týraným, zneužívaným nebo zanedbávaným.

Projektem bychom rádi upozornili na to, že dětí ohrožených krizovou situací v rodině je kolem nás více, než si myslíme, a že velkým fenoménem je v současné době narůstající počet dětí ohrožených rozvodovými spory rodičů.

V rodinách kde jsou manželé rozvedeni nebo jsou v rozvodovém řízení (případně, kdy se partneři rozcházejí) a kde probíhají vleklé a vyčerpávající konflikty jsou děti touto situací velmi ohroženy.

 

Poslání organizace

Dům tří přání, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám, které se ocitly v krizové situaci.
Dům tří přání je zařízením pověřeným k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a jeho služby: krizová pomoc, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jsou registrovány dle zákona o sociálních službách.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS DUMTRIPRANI 30 nebo
DMS DUMTRIPRANI 60 nebo
DMS DUMTRIPRANI 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV DUMTRIPRANI 30 nebo
DMS TRV DUMTRIPRANI 60 nebo
DMS TRV DUMTRIPRANI 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.