Daruj Správně

Největší odvaha je překročit práh vlastního domova

http://www.afs.cz/stipendijni-sbirka/

Vzdělání je příslib naší budoucnosti, stále platí a v dnešní době plné znepokojivých a alarmujících událostí nabývá ještě více na významu.

AFS nabízí studijní pobyty pro středoškoláky. Spojuje mladé lidi z různých koutů světa a přirozeným způsobem – hlubokou zkušeností – jim pomáhá pochopit, že jinakost není ohrožující, ale že může být velmi obohacující. Učíme lidi jazykům, toleranci a respektu vůči jiným národům.

Stipendijní sbírka Jaroslavy Moserové byla otevřena s cílem podpořit mladé jedince, jejichž složité rodinné zázemí neumožňuje absolvování vzdělávacího programu AFS. Takoví mladí lidé mají většinou omezené možnosti potažmo i přístup ke vzdělávání. Start do dospělého života, kdy se musí začít starat sami o sebe, může být pak velmi složitý. Jsme přesvědčení, že možnosti absolvovat studijní program v zahraničí tito studenti maximálně využijí ve svůj prospěch, respektive ve prospěch svého naplněného a snad i šťastného života.

Proč podpořit středoškoláky:

• Podpora jejich vlastní zodpovědnosti, cílevědomosti

• Podpora v dalším vzdělávání

• Podpora kvalitního startu do život

• Možnost zapojení se do lokální dobrovolnické skupiny AFS po návratu • Smysluplné naplnění volného času → motivace k dalšímu vzdělávání

• Motivace pro další, velmi zranitelnou část naší populace

Poslání organizace

Mezinárodní vzdělávací společnost AFS Mezikulturní programy učí mladé lidi jazykům, respektu a toleranci.

Díky AFS vzdělávacím programům mají mladí lidé šanci, hlubokým prožitkem a zkušeností, pochopit, že odlišnosti nás obohacují. 

Dnešní generace mladých lidí je naše budoucnost, v duchu výroku jednoho ze zakladatelů, Stephana Gallatiho "Musíme se v budoucnu vzájemně lépe poznat, má-li to být budoucnost, jakou si přejeme“ v dnešním světe plným alarmujících nedorozumění a konfliktů je AFS odhodláno pokračovat ve své činnosti a nadále usilovat o mezikulturní porozumění, a šířit tak poslání naší vzdělávací organizace.

Kolik chcete přispět?

Zvolte platební metodu

Převod na účet

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS  30 nebo
DMS  60 nebo
DMS  90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV  30 nebo
DMS TRV  60 nebo
DMS TRV  90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.