Daruj Správně

Národní centrum biodiverzity

http://www.ceska-krajina.cz

Projekt "Národní centrum biodiverzity" patří mezi největší ochranářské projekty v České republice a vytvoří v Česku jakousi Noemovu archu ohrožených druhů živočichů a rostlin.
Projekt vzniká ve spolupráci s experty Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR, Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd ČR.

"Národní centrum biodiverzity" se zaměřuje na dvě oblasti.
První je vysazování stromů a tím vytváření nových přírodních celků na pozemcích, kde se již zemědělcům nevyplácí hospodařit. Tyto pozemky jsou vykupovány a přeměňovány na přirozené lesy a přírodní louky.
Druhým cílem "Národního centra biodiverzity" je vracet do přírody druhy, které byly v minulosti na území České republiky vyhubeny.
V první fázi připravujeme projekty zaměřené na návrat zubra, divokých koní, pratura, kočky divoké, divokých včel, divokého osla a dalších druhů. Součástí projetku je rovněž obnova původních prostředí pro tyto druhy.


Poslání organizace

Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Jejím hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti (biodiverzity) a zmírňování dopadů klimatických změn na přírodu i člověka a adaptace krajiny na změny klimatu.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KRAJINA 30 nebo
DMS KRAJINA 60 nebo
DMS KRAJINA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV KRAJINA 30 nebo
DMS TRV KRAJINA 60 nebo
DMS TRV KRAJINA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.